Chongqing Huzheng Machinery Manufacturing Co., Ltd.

Chongqing Huizheng Machinery Manufacturing Co., Ltd.

Contact Address

No.1, Tongyuan Road, Caijiagang Town, Beibei District, Chongqing

Sales Hotline

+86 13637961293

Contact Phone

+86-023-67758001

Email

hz@cqhzjx.com

online message